Blog

Zwalczanie potencjalnego roznoszenia wirusów - koronawirus i grypa

Aby maksymalnie zredukować ryzyko zakażenia wirusami (np. wirus grypy, koronawirus) i innymi zagrażającym zdrowiu bakteriami, konieczne jest regularne i przede wszystkim profesjonalne sprzątnie pomieszczeń. Biura, szkoły, przychodnie, przedszkola – to miejsca o dużym natężeniu ruchu.

Jeśli nie zastosuje się odpowiednich środków ostrożności i nie wdroży podstawowych zasad higieny – miejsca te mogą mieć realny wpływ na rozprzestrzenianie się wirusów na naprawdę wysoką skalę. Na szczęście dzięki specjalistycznym środkom czystości do profesjonalnego użytku i przeprowadzeniu prawidłowego, regularnego czyszczenia pomieszczeń – można realnie zredukować ryzyko zarażenia.

Profesjonalne sprzątanie i odkażanie pomieszczeń z wirusów grypy i koronawirusów

Jednym ze środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, takich jak wirus grypy lub kornawirus jest dokładne sprzątanie z wykorzystaniem specjalnych środków takich jak np. Epidemed. Na samym wstępie warto rozróżnić czyszczenie i dezynfekcję. Czyszczenie usuwa zarazki, brud i zanieczyszczenia z powierzchni lub przedmiotów. Polega ono na użyciu ogólnodostępnych środków czystości (detergentów) i wody do bezpośredniego usunięcia widocznych okiem zabrudzeń i niewidocznych dla oka zarazków z blatów, klamek, stołów itp. To co istotne, zwykłe, rutynowe sprzątanie niekoniecznie zabija zarazki, ale zmniejsza ich liczbę i minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.

Sprzątanie profesjonalne, ukierunkowane na zabijanie wirusów i bakterii wymaga nie tylko dobrej techniki, dokładności i precyzji, ale przede wszystkim niezbędnych środków dezynfekujących, podobnych do tych stosowanych w szpitalach i przychodniach. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu środków chemicznych służących do zabijania zarazków na powierzchniach i przedmiotach. Niestety proces ten niekoniecznie widocznie oczyszcza brudne powierzchnie. Dlatego istotne jest połączenie rutynowego sprzątania ze specjalną dezynfekcją.

Zwalczanie potencjalnego roznoszenia wirusów jest ściśle związane z dokładnych odkażaniem pomieszczeń i przedmiotów użytkowych – szczególnie w okresie epidemii grypy i koronawirusa. W drastycznych przypadkach Sanepid może zarządzić nawet zamknięcie firmy, szkoły, przedszkola, jeśli w trakcie audytu stwierdzi brak zachowania higieny pomieszczeń. Dlatego tak istotna jest inwestycja w profesjonalny serwis sprzątający, który jest na bieżąco z aktualnymi zaleceniami utrzymania czystości i higieny w miejscach publicznych.

Czynności, które wdraża firma sprzątająca w przypadku potencjalnej epidemii wirusa

Działania zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się wirusów dotyczą nie tylko zachowania higieny osobistej. Profesjonalny serwis sprzątający w takich wypadkach postępuje zgodnie  ze standardowymi, obowiązującymi procedurami dotyczącymi rutynowego czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń. Zazwyczaj oznacza to codzienne odkażanie często dotykanych powierzchni i przedmiotów, takich jak biurka, blaty, klamki, klawiatury komputerowe, praktyczne przedmioty do nauki, uchwyty kranów, telefony i zabawki. Niektóre szkoły i przedszkola mogą również wymagać codziennej dezynfekcji tych przedmiotów. Personel zawsze używa rękawic ochronnych i specjalnej odzieży ochronnej, dzięki czemu cały proces sprzątania jest bezpieczny nie tylko dla osób korzystających z czyszczonych  pomieszczeń, ale również dla ekipy sprzątającej.

Niezwykle istotne jest, aby dopasować czynności związane z czyszczeniem i dezynfekcją do rodzajów zarazków, które chce się usunąć lub zabić. Większość badań wykazała, że wirus grypy i kornowarius może żyć i być potencjalnym zagrożeniem do 48 godzin po osadzeniu na powierzchni. Na szczęście nie jest konieczne zamykanie biur, przedszkoli i szkół w celu czyszczenia lub dezynfekcji każdej powierzchni w budynku. Dokładne odkażanie powierzchni może być przeprowadzone podczas rutynowego sprzątania.

W normalnych warunkach wirusy są stosunkowo delikatne, więc standardowe metody czyszczenia i dezynfekcji zwykle są wystarczające do ich usunięcia lub zabicia. Warunkiem skuteczności jest jednak prawidłowa technika sprzątania i wykorzystanie specjalistycznych, obecnie niestety trudno dostępnych środków do mycia i czyszczenia powierzchni. Dezynfekcja zwykle wymaga, aby produkt pozostawał na powierzchni przez pewien okres czasu (np. odstawienie na 3 do 5 minut). Podczas sprzątania specjalnego może być konieczna bardzo częsta zmiana ścierek lub zastąpienie ich chusteczkami jednorazowymi. Utylizacja odpadów z łazienek i pozostałości po sprzątaniu takich jak np. rękawiczki jednorazowe, ścierki, ręczniki papierowe jest również niezwykle istotna. Profesjonalne firmy sprzątające są na bieżąco ze specjalnymi procedurami postępowania z odpadami w szkołach i miejscach pracy.

Zwalczanie potencjalnego roznoszenia wirusów - koronawirusa i grypy jest ściśle związane z przestrzeganiem higieny osobistej, ale również dbaniem o czystość w miejscu pracy, zabawy lub nauki. Aby zminimalizować ryzyko infekcji warto skorzystać z pomocy profesjonalnych ekip sprzątających, które mają dostęp do specjalistycznych środków dedykowanych do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń użytkowych.

Z bloga